Piątka za znak krzyża i modlitwę

/Justyna Suchecka

W klasach pierwszych szkoły podstawowej zamiast stopni i punktów jest ocena opisująca, by dzieci dowiedziały się co już wiedzą oraz nad czym muszą popracować. Wyjątkiem jest ocena z religii.

Wedle badań same oceny bez opisu ograniczają u uczniów ciekawość świata, spontaniczność, uczą konformizmu i rywalizacji. Przed reformą z 1999 r. ocenę opisową stosowali nauczyciele, którzy uważali system ze stopniami za nieodoskonały. Obecnie ocena opisowa jest obowiązkiem na świadectach dzieci z klas I-III podstawówki, choć w ciągu roku mogą dostać stopnie czy oceniające buźki i plusy.

Justyna Sadlak z biura prasowego MEN tłumaczy, że opisowa ocena z religii czy etyki byłaby naruszeniem zasady nieujawniania wyznania i światopoglądu ucznia na świadectwie szkolnym.

Ocena z religii/etyki jest umieszczana bezpośrednio pod oceną z zachowania bez informacji, które mogłyby wskazać wyznanie ucznia czy przedmiot, z którego została wystawiona.

Nie ma przeciwwskazań do stosowania oceny opisowej na lekcjach religii w ciągu roku.
Przytoczone zostały słowa ks. Arkadiusza Szymczaka, dyrektora zespołu szkół salezjańskich w Poznaniu, który nie rozumie podejścia podejścia nauczyciela religii stawiającego piątkę za znak krzyża. Ksiądz dodaje, że jego nauczyciele stosują ocenę opisową w młodszych klasach w trakcie roku.

 

http://wyborcza.pl/1,75478,19049312,piatka-za-znak-krzyza-i-modlitwe.html

Prasa

przez Równość Wyznania

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki