Sejm: złożono projekt obywatelski dot. zaniechania finansowania religii

/do

W Sejmie złożono obywatelski projekt zmiany ustawy o oświacie dotyczący likwidacji finansowania lekcji religii z budżetu państwa. Podpisało się pod nim 150 tys. osób.

Koszt katechezy to rocznie 1,35 mld zł, które inicjatorzy akcji przeznaczyliby na dofinansowanie innych działań w szkole np. dodatkowe lekcje języków obcych, wyposażenie pracowni informatycznych czy pomoc dzieciom z ubogich rodzin. 

Projektem nie zajmie się Sejm obecnej kadencji, jednak projektów obywatelskich nie obejmuje zasada dyskontynuacji, przez co organizatorzy mają nadzieję, że będzie to jeden z pierwszych projektów przyszłego Sejmu.

Religia została wprowadzona do szkół instrukcją MEN z 1990 r. Natomiast warunki organizacji określiło rozporządzenie z 1992 r. Instrukcję i rozporządzenie zaskarżyli do TK Ewa Łętowska, a później Tadeusz Zieliński, gdy pełnili funkcję RPO. Skargi zostały odrzucone. Rozporządzenie zostało znowelizowane w 2014 roku.

Rodzice mogą wybrać dla dziecka lekcje religii, etyki, obydwa przedmioty lub żaden.
Religia jest poza podstawą programową kształcenia przyjmowaną przez MEN, nauczana jest wedle programów Kościołów i związków wyznaniowych. O podręczniku, a także o katechetach decyduje strona kościelna.

KEP poinformował podczas konferencji zorganizowanej pod koniec sierpnia, że w roku szkolnym 2014/2015 na lekcje religii zapisanych było:
- 83,9 proc. przedszkolaków,
- 91,5 proc. uczniów szkół podstawowych,
- 90,8 proc. gimnazjalistów,
- 84,8 proc. licealistów,
- 84,6 proc. uczniów w technikach i liceach zawodowych,
- 89,5 proc. uczniów ze szkół zawodowych. 

http://wiadomosci.onet.pl/religia/sejm-zlozono-projekt-obywatelski-dot-zaniechania-finansowania-religii/6ktbh2

Prasa

przez Równość Wyznania

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki