Szkoła. Msza w kościele dla uczniów na początek roku szkolnego

/Małgorzata Zubik

W niektórych warszawskich podstawówkach i gimnazjach w czasie przewidzianym na lekcje dzieci wychodzą do kościoła na mszę. Przykładem jest Szkoła Podstawowa nr 12, w której w środę nie odbyła się część zajęć, by uczniowie uczęszczający na lekcje religii mogli iść na mszę. 

Podobna sytuacja jest w Gimnazjum nr 36 (msza w piątek o godz. 9), Szkołe Podstawowej nr 75 (msza w środę o godz. 10), podstawówce przy ul. Kawęczyńskiej (msza w środę o godz. 9) czy Zespole Szkół im. Kopczyńskiego, liceum i technikum (msza w środę o 13). 

Rodzice uczniów Zespołu Szkół nr 79 napisali skargę do fundacji Wolność od Religii. Do dyrektorki szkoły zostało wystosowane pismo w którym m.in. znalazły się pytania o to czy umożliwiono rodzicom zadeklarowanie woli uczestniczenia dzieci we mszy, czy z należytą troską zadbano o uczucia dzieci nieuczęszczających na lekcje religii oraz czy wychowawcy zostali zaproszeni do uczestnictwa we mszy czy też ich udział był obligatoryjny z racji wpisania mszy w rozkład zajęć szkolnych.

Dyrektorki podstawówek zapewniają, że wyjścia na msze zorganizowane zostały tak by odbyły się w ramach lekcji religii, w liceum i technikum młodzież wyszła na ostatniej lekcji. Uczniowie nie biorący udziału we mszy zostali w świetlicy lub bibiotece.

 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,18712783,szkola-msza-w-kosciele-obowiazkowo-na-poczatek-roku-szkolnego.html

Prasa

przez Równość Wyznania

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki