Etyka czy religia? W szkołach można się uczyć i tego, i tego

/Justyna Suchecka

Rodzic może zapisać dziecko na religię, etykę lub na oba przedmioty, ponieważ są to przedmioty dodatkowe. Jednakże zdaża się, że dyrektorzy szkół nie informują rodziców o tym rodziców lub wprowadzają ich w błąd.

Lekcje religii organizowane są w ponad 18 tys. szkół, natomiast lekcje etyki w zeszłym roku odbyły się w 3,1 tys. szkół (liczba podwoiła się po zmianie przepisów wiosną 2014 roku nakazującą zapewnienie zajęć nawet gdy jedna osoba będzie chętna do nauki). Dokładne dane co do obecnego roku szkolnego pojawią się po 30 września.

Autorka nadmienia, że zdaża się, że nauczyciele powtarzają nieprawdziwe informacje dotyczące organizacji zajęć etyki (każą wypisać dziecko z religii czy twierdzą, że chętnych jest za mało). Lekcje religii często są odbywają się między innymi zajęciami (dzieci nieuczęszczające spędzają ten czas w świetlicy) a lekcje etyki przed lub po lekcjach (czasem nie od razu po lekcjach).

Rodzice dzieci chodzących na etykę często angażują się w akcję "Świecka szkoła". Inicjatywa ma na celu zmianę finansowania wynagrodzenia katechetów (by nie było opłacane z budżetu państwa a przez związki wyznaniowe lub rodziców).

http://wyborcza.pl/1,75478,18746287,etyka-czy-religia-w-szkolach-mozna-sie-uczyc-i-tego-i-tego.html

Prasa

przez Równość Wyznania

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki