Wzór wniosku do samodzielnego podjęcia działań przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na religię

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór wniosku o podjęcie działań celem usunięcia przejawów dyskryminacji ze względu na religię/światopogląd. Wniosek taki może złożyć zarówno pokrzywdzony uczeń, jak i jego rodzice. Adresatem wniosku może być dyrektor szkoły lub właściwe miejscowo kuratorium oświaty.

W polskim prawie brak jest szczególnych przepisów, które należycie chroniłyby uczniów przed dyskryminacją ze względu na religię czy wyznawany światopogląd. Sugerujemy więc powołać się na ogólny przepis z ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (art. 6 ust. 1), który zakazuje dyskryminacji z powodu religii lub przekonań w sprawach religii. Warto przywołać też przepis kodeksu karnego (art. 196), który wprowadza odpowiedzialność karną za dyskryminację wyznaniową.

Liczymy, że poniższy wzór okaże się pomocny dla osób, którym trudno jest mówić publicznie o problemach dotyczących dyskryminacji wyznaniowej (np. na zebraniu klasowym). Złożenie takiego wniosku może być uzasadnione zwłaszcza w szkołach, które ignorują problem dyskryminacji wyznaniowej.

 

 

Ostatnia modyfikacja 2014-07-11 przez Równość Wyznania.

Wróć

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki