Prasa

List otwart Anny Sobeckiej

List otwarty do kuratora Śląskiego Kuratorium Oświaty dotyczący wstrzymania modlitwy przed zajęciami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golasowicach.

Więcej...

Prasa

Modlitwa do Świętego Ducha

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golasowicach dzieci od 25 lat modlą się nie tylko na lekcjach religii. Odmawiają modlitwę do Świętego Ducha, którą mogą odmawiać katolicy i ewangelicy.

Więcej...

Prasa
Prasa

Warsztaty „Zrozumieć media”

Warsztaty "Zrozumieć media" (prowadzone przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu założoną przez o. dr. Tadeusza Rydzyka) są organizowane w trakcie lekcji szkolnych.

Więcej...

WWW

Kolejna interwencja w szkole

Skierowaliśmy pismo do szkoły odnośnie błędów w deklaracjach dotycząych uczęszczania na lekcje religii.

Więcej...

Prasa

Dyskryminacja ateistów

Artykuł przytacza informacje z rapostu "Wolność myśli" przygotowanego przez Międzynarodową Unię Humanistów i Etyków.

Więcej...

WWW

Monitoring bożonarodzeniowy

W ramach naszego monitoringu przeprowadziliśmy dodatkowe badania pod kątem Świąt Bożego Narodzenia. Badaniem zostało objętych 100 monitorowanych szkół.

Więcej...

Prasa

Ksiądz zawieszony w pracy w szkole

Ksiądz z podstawówki we wsi Wicina spod Jasienia został zawieszony w pracy w szkole, nie będzie mógł uczyć religii.

Więcej...

Prasa

Czynności o charakterze seksualnym podczas lekcji religii

Rodzice we wsi Wicina pod Jasieniem (koło Żar) zawiadomili policję o niestosownym zachowaniu księdza podczas lekcji religii dla 11-latków.

Więcej...

Prasa

Zachowanie księdza na lekcjach religii

Rodzice we wsi Ciechanki Łęczyńskie zarzucają księdzu, że szarpie i wulgarnie się zwraca do dzieci.

Więcej...

Od początku kwietnia 2014 roku prowadzimy monitoring siedmiu wiodących, zróżnicowanych pod kątem światopoglądu tytułów prasowych.

W 2014 roku były to: dzienniki: „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Gazeta Prawna”; tygodniki: „ Polityka”, „Do rzeczy”, „Tygodnik Powszechny”; portale internetowe: onet.pl, gość.pl. 

Od 1 stycznia 2015 roku są to: dzienniki: „Gazeta Wyborcza”, "Dziennik Polski"; tygodniki: "Gość Niedzielny", "Polityka", "Tygodnik Powszechny"; portale internetowe: onet.pl, naszdziennik.pl. (Działanie zakończono 31.12.2015 r.)

Od września 2016 roku prowadzimy monitoring mediów internetowych, który będzie podstawą do stworzenia raportu dotyczącego dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym w edukacji publicznej. Działanie finansowane jest z grantu otrzymanego od Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu.

Monitoring ma na celu wyszukanie i zamieszczanie na niniejszym portalu:

  • informacji dotyczących dyskryminacji na tle religijnym w szkołach publicznych;
  • organizacji lekcji religii i etyki;
  • dobrych praktyk w obszarze wolności wyznania w przestrzeni szkolnej;
  • prób ingerencji Kościoła Katolickiego (czy też innych kościołów lub związków wyznaniowych) w życie szkół.

 


Prowadzimy równieź monitoring stron internetowych stu losowo wybranych szkół publicznych z mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich województwa małopolskiego.

Zwracamy uwagę na obecność elementów naruszających neutralność światopoglądową w edukacji publicznej. W przypadku zauważenia nieprawidłowości będziemy podejmować interwencje u władz oświatowych (Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej).

Działanie zakończono 31.12.2015 r. 

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki