Prasa

Janusz Palikot zapowiada wyprowadzenie religii ze szkół

Kandydat na prezydenta Janusz Palikot zapowiedział, że jeśli wygra wybory to wycofa lekcje religii ze szkół, państwo nie będzie za nie płacić.

Więcej...

Prasa

Marsz Ateistów

28 marca ulicami Warszawy przeszedł Marsz Ateistów. Marsz zakończył się inscenizacją stracenia Kazimierza Łyszczyńskiego (stracony w 1689 r. za napisanie traktatu "De non existentia Dei").

Więcej...

Prasa
Prasa

Akcja "Świecka szkoła" - wzmianka z Gazety Wyborczej

Wzmianka o artykule w "Gazecie Wyboerczej" odnośnie akcji "Świecka szkoła".

Więcej...

Prasa

"Świecka szkoła"

Artykuł o akcji "Świecka szkoła" - obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej o zniesieniu finansowania lekcji religii z budżetu państwa.

Więcej...

Prasa

Akcja "Świecka szkoła"

Akcja "Świecka szkoła" to obywatelska inicjatywa ustawodawcza dotycząca zniesienia finansowania religii z budżetu państwa.

Więcej...

Prasa

Ksiądz prowadzi kurs z bioetyki na stażu podyplomowym

Ksiądz, członek Komisji Bioetycznej przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej, prowadzi kurs z bioetyki (obowiązkowy kurs w ramach stażu podyplomowego). Fundacja Wolność od Religii zaapelowała, by zajęcia prowadziła osoba, która nie jest przedstawicielem żadnego związku wyznaniowego.

Więcej...

Prasa

Dziecko zmieniło szkołę

Ojciec, który poskarżył się na odmawianie modlitwy w szkole w Golasowicach, przeniósł dziecko ze względu na szykanowanie.

Więcej...

Prasa

Konflikt dorosłych, ofiarą dziecko

Dziecko rodzica z Golasowic, który poskarżył się do Kuratorium Oświaty, że przed lekcjami jest odmawiana modlitwa, jest szykanowane.

Więcej...

Od początku kwietnia 2014 roku prowadzimy monitoring siedmiu wiodących, zróżnicowanych pod kątem światopoglądu tytułów prasowych.

W 2014 roku były to: dzienniki: „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Gazeta Prawna”; tygodniki: „ Polityka”, „Do rzeczy”, „Tygodnik Powszechny”; portale internetowe: onet.pl, gość.pl. 

Od 1 stycznia 2015 roku są to: dzienniki: „Gazeta Wyborcza”, "Dziennik Polski"; tygodniki: "Gość Niedzielny", "Polityka", "Tygodnik Powszechny"; portale internetowe: onet.pl, naszdziennik.pl. (Działanie zakończono 31.12.2015 r.)

Od września 2016 roku prowadzimy monitoring mediów internetowych, który będzie podstawą do stworzenia raportu dotyczącego dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym w edukacji publicznej. Działanie finansowane jest z grantu otrzymanego od Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu.

Monitoring ma na celu wyszukanie i zamieszczanie na niniejszym portalu:

  • informacji dotyczących dyskryminacji na tle religijnym w szkołach publicznych;
  • organizacji lekcji religii i etyki;
  • dobrych praktyk w obszarze wolności wyznania w przestrzeni szkolnej;
  • prób ingerencji Kościoła Katolickiego (czy też innych kościołów lub związków wyznaniowych) w życie szkół.

 


Prowadzimy równieź monitoring stron internetowych stu losowo wybranych szkół publicznych z mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich województwa małopolskiego.

Zwracamy uwagę na obecność elementów naruszających neutralność światopoglądową w edukacji publicznej. W przypadku zauważenia nieprawidłowości będziemy podejmować interwencje u władz oświatowych (Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej).

Działanie zakończono 31.12.2015 r. 

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki