Prasa

Sejm: złożono projekt obywatelski dot. zaniechania finansowania religii

W Sejmie złożono obywatelski projekt zmiany ustawy o oświacie dotyczący likwidacji finansowania lekcji religii z budżetu państwa. Podpisało się pod nim 150 tys. osób.

Więcej...

Prasa

"Świecka szkoła" złożyła w Sejmie 150 tys. podpisów. Czy będzie odpowiedź przed wyborami?

Inicjatywa obywatelska "Świecka Szkoła" to projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty mający na celu zaorzestanie finansowania lekcji religii z budżetu państwa. Projekt wraz z 150 tys, podpisów złożono w poniedziałek w Sejmie.

Więcej...

Prasa

Osobowość w szkole

Autor tekstu twierdzi, że katecheta ma coraz mniej możliwości korzystania z autorytetu religii

Więcej...

Prasa

Sondaż IBRiS dla Onetu: czy Polacy chcą finansowania religii w szkołach?

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził dla Onetu, na grupie 1100 osób, sondaż dotyczący finansowania religii w szkołach z budżetu państwa.

Więcej...

Prasa

100 tys. podpisów pod inicjatywą obywatelską "Świecka szkoła"

Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny czasopisma "Liberte!", poinformował, że zebrali 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawodawczym "Świecka szkoła". Akcja ma na celu zniesienie finansowania szkolnej katechezy z budżetu państwa (rocznie 1,35 mld złotych).

Więcej...

Prasa

95 tys. podpisów

Pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącym zaprzestania finansowania lekcji religii z budżetu państwa (rocznie około 1,4 mld złotych) zebrano 95 tys. podpisów.

Więcej...

Prasa

„TP” 36 / 2015 Jak ginie sens

Tekst to nawiązanie do krótkiego artykułu "Spór o katechezę" red. Artura Sporniaka.

Więcej...

Prasa

Krzyż w każdej klasie

Ks. bp. Marek Mendyk w wygłoszonej w Radiu Maryja katechezie z okazji rozpoczęcia Tygodnia Wychowania podsumował 25 lat obecności religii w szkole. Biskup stwierdził, że powrót katechezy do szkół był działaniem opatrzności. 

Więcej...

Prasa

Niebezpieczeństwo katechezy

Autoru uważa, że katecheza ma niezwykle ważne zadanie - uporządkowanie myślenia o nauce Jezusa i jej praktykowaniu.

Więcej...

Prasa

Etyka czy religia? W szkołach można się uczyć i tego, i tego

Rodzic może zapisać dziecko na religię, etykę lub na oba przedmioty, ponieważ są to przedmioty dodatkowe. Jednakże zdaża się, że dyrektorzy szkół nie informują rodziców o tym rodziców lub wprowadzają ich w błąd.

Więcej...

Od początku kwietnia 2014 roku prowadzimy monitoring siedmiu wiodących, zróżnicowanych pod kątem światopoglądu tytułów prasowych.

W 2014 roku były to: dzienniki: „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Gazeta Prawna”; tygodniki: „ Polityka”, „Do rzeczy”, „Tygodnik Powszechny”; portale internetowe: onet.pl, gość.pl. 

Od 1 stycznia 2015 roku są to: dzienniki: „Gazeta Wyborcza”, "Dziennik Polski"; tygodniki: "Gość Niedzielny", "Polityka", "Tygodnik Powszechny"; portale internetowe: onet.pl, naszdziennik.pl. (Działanie zakończono 31.12.2015 r.)

Od września 2016 roku prowadzimy monitoring mediów internetowych, który będzie podstawą do stworzenia raportu dotyczącego dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym w edukacji publicznej. Działanie finansowane jest z grantu otrzymanego od Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu.

Monitoring ma na celu wyszukanie i zamieszczanie na niniejszym portalu:

  • informacji dotyczących dyskryminacji na tle religijnym w szkołach publicznych;
  • organizacji lekcji religii i etyki;
  • dobrych praktyk w obszarze wolności wyznania w przestrzeni szkolnej;
  • prób ingerencji Kościoła Katolickiego (czy też innych kościołów lub związków wyznaniowych) w życie szkół.

 


Prowadzimy równieź monitoring stron internetowych stu losowo wybranych szkół publicznych z mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich województwa małopolskiego.

Zwracamy uwagę na obecność elementów naruszających neutralność światopoglądową w edukacji publicznej. W przypadku zauważenia nieprawidłowości będziemy podejmować interwencje u władz oświatowych (Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej).

Działanie zakończono 31.12.2015 r. 

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki