Prasa

Tylu lekcji etyki w bydgoskich szkołach jeszcze nie było

Artykuł informuje o zwiększonej dostępności etyki w bydgoskich szkołach - jak mówi przedstawicielka wydziału edukacji w urzędzie miasta, w tym roku etyka dostępna jest w 25 szkołach tego miasta.

Więcej...

Prasa

Czy ksiądz powinien uczyć etyki? "Nikomu palcem nie grożę"

Wywiad z księdzem Januszem Wiśniewskim nauczającym etyki w jednym z płockch liceów.

Więcej...

Prasa

Trzeba się organizować

Rozmowa z ks. bp. Markiem Mendykiem, przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Więcej...

Prasa

Udział w katechezie nakazem sumienia

Depesza przekazująca informacje, jaką wydała Konferencja Episkopatu Polski, przypominająca rodzicom-katolikom o obowiązku wychowywania dzieci w duchu wiary, czego nieodłącznym elementem, wg KEP, jest uczestnictwo w lekcjach religii.

Więcej...

Prasa

Niechodzenie na religię to nie apostazja. Ale wierzący powinien poznawać Boga

Przedstawiciel Konferencji Episkopatu Polski oraz kanclerz kaliskiej kurii wycofują się ze wcześniejszych uwag, w których zawarto informacje, iż wypisanie dziecka z lekcji religii jest jednoznaczne z aktem apostazji.

Więcej...

Prasa

Etyka w szkole zamiast religii. Jest więcej chętnych

Artykuł donosi o wzrastającej w stosunku do lat ubiegłych liczbie uczniów chcących uczęszczać na etykę w Białymstoku, a także liczbie placówek, gdzie przedmiot ten jest nauczany - w tym roku będzie to 27 placówek w mieście.

Więcej...

Prasa

Etyka wkracza do płockich szkół. Jest sporo chętnych

Artykuł dot. wzrostu zainteresowania lekcjami etyki w Płocku, gdzie jak zapewnia przedstawiciel urzędu miasta, zapisało się 145 uczniów z 13 szkół. 

Więcej...

Prasa

Kaliska kuria prostuje błąd ws. instrukcji duszpasterskiej

Artykuł w sprawie kontrowersyjnego stwierdzenia, jakie padło od kaliskiej kurii, iż rezygnacja z religii w szkole jest równoznaczna apostazji.

Więcej...

Prasa

Biskup nawiedza szkoły. "Nie narusza wolności religijnej"

Artykuł z radomskiej GW, gdzie dziennikarka spostrzegła zwyczaj biskupa Tomasika w postaci nawiedzania szkół w swojej diecezji.

Więcej...

Prasa

Etyka w każdej szkole? To tylko teoria. Szkoły nie ułatwiają

W artykule o tonie interwencyjnym, dziennikarka opisuje incydent z jednej z poznańskich podstawówek, gdzie rodzice nie otrzymali od wychowawczynii wzoru oświadczenia deklarującego chęć uczestnictwa w lekcjach etyki, a jedynie wzór dot. lekcji religii. Dyrektorka placówki była zaskoczona takim postępowaniem i zapewniła, że każdy z wychowawców otrzymał pliki z obojgiem wzorów.

Więcej...

Od początku kwietnia 2014 roku prowadzimy monitoring siedmiu wiodących, zróżnicowanych pod kątem światopoglądu tytułów prasowych.

W 2014 roku były to: dzienniki: „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Gazeta Prawna”; tygodniki: „ Polityka”, „Do rzeczy”, „Tygodnik Powszechny”; portale internetowe: onet.pl, gość.pl. 

Od 1 stycznia 2015 roku są to: dzienniki: „Gazeta Wyborcza”, "Dziennik Polski"; tygodniki: "Gość Niedzielny", "Polityka", "Tygodnik Powszechny"; portale internetowe: onet.pl, naszdziennik.pl. (Działanie zakończono 31.12.2015 r.)

Od września 2016 roku prowadzimy monitoring mediów internetowych, który będzie podstawą do stworzenia raportu dotyczącego dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym w edukacji publicznej. Działanie finansowane jest z grantu otrzymanego od Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu.

Monitoring ma na celu wyszukanie i zamieszczanie na niniejszym portalu:

  • informacji dotyczących dyskryminacji na tle religijnym w szkołach publicznych;
  • organizacji lekcji religii i etyki;
  • dobrych praktyk w obszarze wolności wyznania w przestrzeni szkolnej;
  • prób ingerencji Kościoła Katolickiego (czy też innych kościołów lub związków wyznaniowych) w życie szkół.

 


Prowadzimy równieź monitoring stron internetowych stu losowo wybranych szkół publicznych z mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich województwa małopolskiego.

Zwracamy uwagę na obecność elementów naruszających neutralność światopoglądową w edukacji publicznej. W przypadku zauważenia nieprawidłowości będziemy podejmować interwencje u władz oświatowych (Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej).

Działanie zakończono 31.12.2015 r. 

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki