MEN: szkoła lub przedszkole powinny przechowywać oświadczenia o uczestniczeniu w zajęciach religii/etyki do czasu ukończenia szkoły (przedszkola) przez ucznia (dziecko)

„W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej przedszkole lub szkoła powinna przechowywać oświadczenie do czasu ukończenia szkoły przez ucznia, którego ten dokument dotyczy” - taką opinię wyraziło Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie z 11 grudnia 2014 r., które zostało przygotowane w odpowiedzi na nasze pismo z 5 listopada 2014 r. Przypomnijmy, że rozporządzenie z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach nie odnosi się do kwestii przechowywania tych oświadczeń (np. nie wskazuje podmiotu zobowiązanego do ich przyjmowania i przechowywania, okresu przechowywania itp.), co jest jego istotnym brakiem z uwagi na to, że w oświadczeniach zawierane są tzw. dane wrażliwe (o wyznawanej religii). We wcześniejszym piśmie do nas MEN doprecyzowało, że za przechowywanie tych oświadczeń jest odpowiedzialny dyrektor szkoły (przeczytacie o tym Państwo w naszych aktualnościach z 30 sierpnia 2014 r. - http://www.rownoscwyznania.org/biezace-dzialania-szczegoly/48.html).

W piśmie z 11 grudnia 2014 r. Ministerstwo nie odniosło się do wszystkich naszych postulatów przedstawionych w naszej petycji z 5 listopada 2014 r. Ponadto argumentacja MEN jest dla nas nieprzekonująca. Wkrótce odniesiemy się do niej w kolejnym piśmie do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Do pobrania:

- pismo MEN z 11 grudnia 2014 r.

Bieżące działania

przez Równość Wyznania

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki