Wygraliśmy z prezydentem Krakowa przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Sprawa dotyczy konkursu na dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 135 w Krakowie. Poniżej zamieszczamy dokumenty z naszej długiej, ale wygranej batalii z prezydentem Krakowa o udostępnienie informacji publicznej. Chodziło o protokół z posiedzenia komisji konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 135 w Krakowie przy ul. Stępnia 1, które odbyło się 17 marca 2014 r. w Krakowie. W czerwcu 2014 r. zawnioskowaliśmy do prezydenta Krakowa o udostępnienie kopii tego protokołu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prezydent przysłał nam ten dokument, ale zasłonił w nim informacje o nazwiskach kandydatek i wynikach głosowania. W związku z tym ponownie zawnioskowaliśmy o przesłanie nam kopii tego protokołu bez zasłaniania powyższych informacji. W odpowiedzi na ten wniosek prezydent Krakowa wydał decyzję odmowną. W uzasadnieniu tej decyzji poinformowano nas, że nasz wniosek został częściowo uwzględniony i że przesyła nam się „protokół zawierający informację o wynikach głosowania”. Wbrew tej informacji w protokole nadal pozostały zasłonięte wyniki głosowań w uchwałach stanowiących załączniki do protokołu. Imiona i nazwiska kandydatek również pozostały zasłonięte. W uzasadnieniu decyzji zawarto ponadto informację, że w toku postępowania zmierzającego do wydania tej decyzji stanowisko zajęli: p. Anna Korfel-Jasińska – dyrektorka wydziału edukacji Urzędu Miasta Krakowa i p. Ryszard Marek – pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. ochrony informacji niejawnych.

Decyzję tę zaskarżyliśmy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, które decyzją z 3 listopada 2014 r. uchyliło decyzję prezydenta Krakowa w całości. Kolegium przyznało nam rację, że żądane przez nas informacje o kandydatkach na stanowisko dyrektora przedszkola stanowią w całości informację publiczną, co od początku było dla nas oczywiste. W związku z tym prezydent Krakowa na początku grudnia 2014 r. przesłał nam wreszcie kopię protokołu bez zasłaniania w niej żadnych informacji.

Podsumowując: uzyskanie informacji publicznej od prezydenta Krakowa trwało pół roku. W tym czasie konieczne były 2 wnioski o udostępnienie informacji publicznej, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i konsultacje prawne. Tymczasem ustawa o dostępie do informacji publicznej stanowi, że uprawnienie do uzyskania informacji publicznej przysługuje każdemu bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego w jej uzyskaniu (art. 2 ustawy).

Mamy nadzieję, że udostępnione przez nas dokumenty, w tym zwłaszcza nasze odwołanie i decyzja SKO, ułatwią Państwu uzyskiwanie informacji publicznych w sytuacjach, gdy przepisy ustawy o dostępie do informacji są błędnie interpretowane i stosowane przez podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej.

Więcej na temat konkursu na dyrektora krakowskiego przedszkola znajdziecie Państwo w naszych aktualnościach z 15 września 2014 r. - http://www.rownoscwyznania.org/biezace-dzialania-szczegoly/81.html

 

Dokumenty do pobrania:

* wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 14 sierpnia 2014 r.,

* decyzja prezydenta Krakowa z 3 września 2014 r.

* odwołanie od decyzji prezydenta Krakowa,

* decyzja SKO uchylająca decyzję prezydenta Krakowa w całości,

* protokół z posiedzenia komisji konkursowej.

Bieżące działania

przez Równość Wyznania

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki