Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

 

Poniżej zamieszczamy:

- artykuł, w którym mowa m.in. o wyjaśnieniach, jakie udzieliło Ministerstwo Edukacji Narodowej mediom w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach po nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r.; artykuł znajduje się TUTAJ;

- wniosek Fundacji Polistrefa do Ministerstwa Edukacji Narodowej o udostepnienie informacji publicznej:

 

Kraków, 24 kwietnia 2014 r.

Minister Edukacji Narodowej

Pani Joanna Kluzik-Rostkowska

Wnioskodawca:

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa

ul. Bobrzyńskiego 39a/28

30-348 Kraków

Wniosek

o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) wnoszę o przesłanie nam kopii wyjaśnień przekazanych Radiu Tok FM dotyczących nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. O wnioskowanych wyjaśnieniach mowa jest w artykule załączonym do niniejszego wniosku (pierwszy akapit załączonego artykułu).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 powyżej przywołanej ustawy wnoszę o przesłanie wnioskowanego dokumentu na adres wnioskodawcy.

Członkini Zarządu Fundacji

Joanna Balsamska

 

 

- odpowiedź Ministerstwa na ten wniosek:

Bieżące działania

przez Równość Wyznania

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki