Wygraliśmy z prezydentem Krakowa przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Sprawa dotyczy konkursu na dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 135 w Krakowie. Poniżej zamieszczamy dokumenty z naszej długiej, ale wygranej batalii z prezydentem Krakowa o udostępnienie informacji publicznej. Chodziło o protokół z posiedzenia komisji konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 135 w Krakowie przy ul. Stępnia 1, które odbyło się 17 marca 2014 r. w Krakowie.

Więcej...

Odpowiedź Kuratorium Oświaty w Krakowie na nasz wniosek.

Odpowiadając na nasz wniosek skierowany do Kuratorium Oświaty w Krakowie 13 października 2014 r. poinformowano nas, że Małopolski Kurator Oświaty w komunikacie zamieszczonym na panelu do komunikowania się z dyrektorami szkół i placówek województwa małopolskiego zwrócił uwagę na nieprawidłowości w stosowaniu przepisu dotyczącego organizowania zajęć religii i etyki.

Więcej...

Pismo do Minister Edukacji Narodowej

Pismo do Minister Edukacji Narodowej, w którym na podstawie art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego żądamy niezwłocznych zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach lub wydania nowego rozporządzenia

Więcej...

Gazeta Prawna nie chce opublikować naszego sprostowania

Gazeta Prawna dwukrotnie odmówiła nam opublikowania sprostowania dotyczącego nowych przepisów o nauce religii i etyki w szkołach publicznych, tłumacząc to względami formalnymi. 

Więcej...

Pismo do Kuratorium Oświaty w Krakowie

Skierowaliśmy pismo do Kuratorium Oświaty w Krakowie z prośbą o wydanie komunikatu, z którego jasno wynikałoby, że informacje o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w lekcjach religii lub etyki nie mogą być zawarte w kartach zgłoszeń do szkół i przedszkoli.

Więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego – monitoring stron www

W ostatnich dniach przeprowadziliśmy monitoring wszystkich wylosowanych do projektu stron internetowych szkół. Celem monitoringu było przyjrzenie się treściom pojawiającym się w związku z inauguracją nowego roku szkolnego.

Więcej...

Otrzymaliśmy odpowiedź z MENu

MEN: dyrektorzy szkół mają obowiązek przechowywania oświadczeń

Więcej...

Wzory oświadczeń o uczestniczeniu w lekcjach religii/etyki

Poniżej zamieszczamy wzory oświadczeń w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Więcej...

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki